Download de
handleidingPDF

Applicatie opstarten

Tijdens de eerste opstart van Avertinoo wordt U gevraagd om de geolocalisatie data te mogen gebruiken. U MOET dit toelaten om Avertinoo te gebruiken. Indien U dit per ongeluk geweigerd hebt, dan kan u via de iPhone instellingen -> Algemeen -> geolocalisatie data, Avertinoo de toestemming geven.

Eens toegelaten zal Avertinoo de servers trachten te bereiken. Dit om na te kijken of U de laatste POI versie hebt (deze handelwijze kan gewijzigd worden in de voorkeuren van Avertinoo). Als de volgende boodschap verschijnt, is het aangeraden de update te aanvaarden zodat U de laatste wijzigingen heeft.


Hoofdscherm


Snelheid

Een van de eerste indicaties die U zal zien is de snelheid, een goed teken dat de goede werking van Avertinoo bevestigd. Eens Avertinoo Uw juiste positie kan bepalen via GPS, zal de snelheid geregeld updaten (gemiddeld eens per seconde). De weergegeven snelheid zal waarschijnlijk afwijken van degene die Uw wagen weergeeft. Bij gestabiliseerde snelheid en optimale GPS ontvangst kan de marge makkelijk 10 km/h zijn en soms meer (auto constructeurs geven dikwijls optimistische snelheden).

Avertinoo heeft een snelheidsoverschrijdings alarm. Als Uw gemiddelde snelheid hoger is dan de toegelaten snelheid (indien deze in de poi database gekend is), dan zal de snelheidsidicatie rood kleuren en Uw aandacht trekken. Dit laat U toe Uw snelheid aan te passen.


Kontroles

De kontrole box geeft U het aantal actieve kontroles in Uw zone (standaard instelling is 30 km rondom Uw positie). Hoe groter het getal hoe groter de kans dat U een van deze kontroles kruist.


Stokpaardjes

De stokpaardjes box geeft U het aantal stokpaardjes in Uw zone (standaard instelling is 30 km rondom Uw positie). Hoe groter het getal, hoe groter de kans is dat U een opener zal hebben op Uw weg, die U kan waarschuwen voor een mobiele radar, gevaar of LIDAR radar.


Opener

De opener box toont U het exact aantal openers die Uw exacte locatie hebben gekruist. Hoe groter het getal, hoe meer kans een opener U zal waarschuwen voor snelheidscontroles. Indien een van Uw openers een melding heeft gedaan (minder dans 120 minuten) dan zullen de 'waves' rond het aantal oplichten.

Indien U meerdere openers heeft, dan zal Avertinoo U de tijd geven (in minuten) sinds wanneer de laatste opener Uw juiste positie heeft gekruist. De tijd wordt onderaan het centrale deel weergegeven. Deze informatie wordt elke synchronisatie bijgewerkt.


Volgelingen

De volgelingen box toont het aantal stokpaardjes die Uw route volgen. Avertinoo toont U dit aantal zodat Uw precies weet hoeveel anderen op Uw meldingen rekenen.

noteer dat als U de motorrijders optie gebruikt en niet als opener wil geteld worden, deze box een motor toont. Dit om duidelijk te tonen dat U deze optie heeft gekozen, U wordt niet als opener geteld en dat U dus ook geen volgelingen heeft.


Radar map

Een tap op de map knop toont U een inzoombare kaart met Uw positie, de live waarschuwingen en dichtbijzijnde POI. Dit laat U toe om na te gaan of een melding op Uw weg is, of de melding niet echt op Uw weg is maar dichtbij. De knoppen en 'sweeps' worden besproken in de tip & tricks sectie.


iPod

Een druk op het symbool met 3 muzieknoten opent een nieuw scherm met alle klassieke ipod functies, alsook de mogelijkheid om Uw bibliotheken te kiezen. U kan nu ook Uw podcasts beluisteren. De ipod functie heeft speciale sweeps en dergelijke om een veilig gebruik tijdens het rijden mogelijk te maken. Deze worden in de tips and tricks sectie verder uitgelegd.


Dag / Nacht mode

Via een tap op deze toets vermijdt U verblinding door het scherm tijdens nachtritten.

Een simpele tap op deze toets wisselt tussen de twee instellingen.


Limiteur de vitesse

Le bouton symbolisant un compteur de vitesse permet d'activer ou de désactiver en une pression la fonction limiteur de vitesse.

Cette fonction vous permet d'être alerté lors du franchissement ascendant des vitesses programmées dans les préférences de l'application.


Centrale gedeelte


Het centrale gedeelte kan verschillende kleuren hebben :

- Purper : Het GPS signaal is te slecht om U juist de positioneren. Dit gebeurd dikwijls tijdens het opstarten van de applicatie of als U bv in een tunnel rijdt. Deze toestand is kritiek want de applicatie kan U voor niets waarschuwen. Wees heel voorzichtig.

- Blauw : Localisatie is korrect, maar er is geen enkele opener bekend.

- Groen : Localisatie is korrect en 1 of meerdere openers hebben Uw locatie gekruist in de laatste 120 minuten.

- Oranje : U nadert een waarschuwing (POI), wees voorzichtig.

- Rood : U nadert een waarschuwing (LIVE), wees voorzichtig.