Download de
handleidingPDF

Wat is multitasking ?

Multitasking is beschikbaar sinds iOS4.0 en de iPhone 3GS. de eerste generatie Iphone en de 3G ondersteunen geen multitasking.

Het maakt volgende mogelijk :

- Tussen de verschillende applicaties wisselen.

- Een applicatie terugvinden zoals we ze verlaten hebben.

- Sommige taken in de achtergrond uit te voeren.

Hoe multitasking gebruiken

Om alle open applicaties te zien (reeds gestart), dubbelklik de home knop

De 4 laatst geopende applicaties verschijnen onderaan het scherm :

- Om meer open applicaties te zien, doe een 'sweep' in de taskbar onderaan.

- Naar rechts ziet U meer open applicaties.

- Naar links krijgt U de basis iPod functies, anti rotatie knop en nog een sweep links toont U een volume regelingsbalk.

- Om van appicatie te veranderen, toets zijn ikoon.

- Om een applicatie volledig af te sluiten, druk op zijn ikoon en blijf drukken totdat deze begint te waggelen. Druk nu op het minteken van het ikoon ( - ).

Nota : Het multitasking systeem toont nooit de actieve applicatie wanneer U in deze balk komt, U moet eerst de applicatie in de achtergrond brengen, alvorens deze te kunnen afsluiten via bovenvermelde methode.

Applicaties in de achtergrond

Met multitasking kan een applicate verder werken als U terug op de home pagina komt, zelfs nog beter, wanneer U een andere applicatie opent. Dit indien een applicatie op deze manier geprogrammeerd werd natuurlijk.

Sinds Avertinoo 3.4 is de applicatie multitask op ondersteunde apparaten.

Avertinoo en multitasking

Wanneer U avertinoo verlaat (sinds versie 3.4) dan blijft deze in de achtergrond werken en houdt Uw GPS werkende. Het kan U waarschuwen voor meldigen die U aanbelangen.

Een pijl naast het batterij ikoon is een teken dat de GPS module werkt, en is een indirecte aanwijzing dat Avertinoo goed werkt.

Limieten van de multitasking

Om te vermijden dat de battterij volledig leeg loopt (zie "hoe multitasking gebruiken"), zal Avertinoo na 10 minuten in de achtergrond stoppen. U krijgt een popup om dit te melden (zie onder):

Rode vlag op het ikoon

Als U multitasking heeft geactiveerd in Avertinoo, dan zal dit vlagje verschijnen op het ikoon als U Avertinoo in de achtergrond brengt. Het getal is het aantal minuten dat Avertinoo nog zal werken in de achtergrond. Om multitasking te desactiveren zie "Multitask".

Multitasking activatie

U kan de multitasking instellen in de voorkeuren ( i ) van Avertinoo :