Download de
handleidingPDF

De waarschuwingen

Deze sectie stelt U de verschillende waarschuwingen voor die U als geregeld gebruiker kan tegenkomen.

We trekken Uw aandacht op het feit dat waarschuwingen algemene instellingen hebben en specifieke, aangepast aan elke waarschuwing. We zullen deze verder uitdiepen in de voorkeuren sectie. We gaan er nu vanuit dat we de basis voorkeuren hebben.

Avertinoo kan op 2 manieren een waarschuwing geven :

- POI : Avertinoo heeft een lokale POI database op de iPhone met de vaste radars, flitspalen (rood licht camera's) en de risico zones. Deze poi database wordt geregeld bijgewerkt. Indien een nieuwe versie beschikbaar is, zal U deze bij het opstarten voorgesteld worden. Aangezien deze database op Uw iPhone is, heeft U geen datalink nodig om deze waarschuwingen te krijgen. Een goede GPS ontvangst is wel nodig .

- LIVE : Er is communicatie met onze servers die U in staat stellen waarschuwingen uit te wisselen met duizenden andere gebruikers zoals mobiele radars, gevarenzones of LIDAR radars. Om dit mogelijk te maken, heeft U een datalink nodig. De applicatie zal elke 60 seconden (basis instelling) met onze servers communiceren om relevante informatie te krijgen voor Uw positie en een regio rondom U.

Laat ons nu de verschillende waarschuwingen bekijken :

POI type waarschuwingen


- Vaste radars : Dit zijn de plaatsen waar automatische snelheidkontroles plaatsvinden. In meeste gevallen is de maximum snelheid weergegeven tijdens de waarschuwing.


- Risico zone : Dit zijn de zones waar er geregeld snelheidskontroles zijn. Omdat er zoveel risoco zones zijn in Europa, is de optie niet standaard ingesteld . U kan deze activeren in de instellingen met of zonder geluidswaarschuwing.


- Extra informatie :

POI waarschuwingen tonen de straatnaam waar ze zijn opgesteld . Het kan gebeuren dat U een waarschuwing krijgt van een POI heel dichtbij (straat parallel bv). Onder het centrale gedeelte verschijnt de straatnaam waar de waarschuwing om gaat, U kan dan snel nagaan of het op Uw weg is of vlakbij.

Bij het naderen van een vaste radar of risocozone verschijnt er een maximum snelheidsbord. Sinds verkeersregels redelijk snel kunnen veranderen, raden we U sterk aan de lokale verkeersborden te volgen.

LIVE waarschuwingen


- Mobiele radars (mijn richting) : Dit zijn waarschuwingen voor mobiele radars in Uw richting. Deze waarschuwingen duren 120 minuten maar kunnen langer of korter zijn naargelang de feedback van gebruikers die deze waarchuwing kruisen.


- Mobiele radars (tegenovergestelde richting) : Dit zijn waarschuwingen voor mobiele radars in de tegengestelde richting. Deze waarschuwingen duren 120 minuten maar kunnen langer of korter zijn naargelang de feedback van gebruikers die deze waarchuwing kruisen.


- Gevaar zone : Deze waarschuwing wordt door een gebruiker gegeven die zich zorgen maakt om Uw veiligheid, bv een verloren voorwerp op een rijvak e.d. Deze waarschuwingen duren 30 minuten maar kunnen langer of korter zijn naargelang de feedback van gebruikers die deze waarchuwing kruisen.


- Extra informatie :

Live waarschuwingen worden gegeven met de pseudo van de waarschuwer, deze verschijnt onder het centrale gedeelte


Naderings afstand

Tijdens een waarschuwing veranderd de openers zone in een afstands zone. De juiste afstand tot de waarschuwing wordt in meters weergegeven. Deze zone verschijnt op het moment U de waarschuwingsafstand bereikt (instelbaar in de voorkeuren)


Bevestiging of annulatie van een waarchuwing

Eens een waarschuwing voorbij (mobiele radar, Lidar of risico zone), vraagt Avertinoo om bevestiging. 2 knoppen (vogel symbool=bevestiging en kruis symbool=annulatie) zullen verschijnen, links en rechts van het centrale gedeelte.

- Als de waarschuwingsreden nog steeds effectief is, gelieve deze te bevestigen via het vogelsymbool (rechts van het centrale gedeelte) en de duur te verlengen. Dit ten voordele van de ganse gebruikersgroep.

- Als een waarschuwingsreden niet meer actief is, dan is het aangeraden deze te annuleren via het kruissymbool (links van het centrale gedeelte) zodat de servers de resterende tijd kan inkorten of de waarschuwing te stoppen voor de ganse gebruikersgroep. Op deze manier krijgen de gebruikers minder irrelevante waarschuwingen.

- Indien U twijfelt, doe niets. De knoppen verdwijnen na enkele seconden.

Mobiele radarwaarschuwingen worden met een richting opgegeven. Indien U vanuit de tegenovergestelde richting komt, wees zeker alvorens een waarschuwing te annuleren. Ze zijn dikwijls goed verstopt.


Participeer om de risoco zones te verbeteren.

Eens U een risico zone kruist, kan Avertinoo om Uw mening vragen en op deze manier de poi database verbeteren (indien U gekozen heeft ons te helpen via een keuze in Uw ledenhoek). Dit via een simpele druk op het vogel- of kruissymbool.

- Indien er een mobiele kontrole is wanneer U een risico zone kuist, druk het vogelsymbool (rechts van het centrale gedeelte), onmiddelijk worden onze servers op de hoogte gebracht en de zone wordt een mobiele radar waarschuwing en onze statistieken worden bijgewerkt.

- Indien er geen kontrole, druk het kruissymbool (links van het centrale gedeelte) en onze statistieken worden bijgewerkt.

- Indien U twijfelt, doe niets. De knoppen verdwijnen na enkele seconden.


Een waarschuwing doen

Om de waarschuwingspagina te openen, druk ergens op het scherm (Behalve op de volgende zones : map, voorkeuren, iPod, GPS en nacht mode). Uw positie wordt op dat moment in het geheugen opgeslagen, U heeft alle tijd om de verdere keuzes te maken in alle veiligheid.


De pagina opent met de meest gebruikelijke waarschuwingen, gevaar zonder richtingsaanduiding en mobiele radars (laser, verrekijker, auto ed.) met de notie van richting.

Wanneer U een gevaar meldt, dan is deze voor alle richtingen. Bv een verloren voorwerp op de rijweg, ongeluk e.d. De notie gevaar is heel subjectief. Indien U niet zeker bent, stel U de volgende vraag: : "Zou ik voor dit gevaar gewaarschuwt willen worden ?"

Voor een mobiele radar in de tegenovergestelde richting, kies "mobiel andere richting" (U ziet de neus van de wagen, links van de lijn), voor een mobiele radar in Uw richting, kies "Mobel mijn richting" (U ziet de achterkant van de wagen, rechts van de lijn).

We herinneren U eraan om enkel snelheidskontroles te melden en niets anders. Identiteitskontroles, alcoholkontroles, wegversperringen e.d. worden niet doorgegeven via Avertinoo.

Om de tweede meldingspagina te bereiken, druk op een van de pijlen bovenaan, links of recht van "Melden". U vindt er de minder gebruikelijke meldingen (roodlichtcamera, Lidar en vaste flitser). De meeste van deze zijn reeds in onze POI database. Het kan gebeuren dat we er eentje missen en U kan via deze symbolen ons een melding doen. Deze worden zo snel mogelijk nagekenen en indien goedgekeurd, in de volgende POI update toegevoegd.

De laatste knop is de Lidar waarschuwing. We vragen geen richting want zoals reeds gezegd, deze kan in 2 richtingen flitsen in alle weersomstandigheden. De waarschuwing wordt onmiddelijk aan alle leden doorgegeven.